Den Svenska Polisen IT-Sakerhet virus - Hur tar man bort

Den Svenska Polisen IT-Sakerhet virus

Den Svenska Polisen IT-Sakerhet virus (aka Polisviruset) är ett ransomware som attackerar datorer i Sverige. Programmet visar ett meddelande på infekterade datorer där den använder namnet på officiella svenska myndigheter. Meddelandet anklagar användaren för flera brott som är relaterade till tittandet och distribution av pornografiskt innehåll och att man sedan måste betala en böter på 500kr. Din dator kommer förbli låst tills att du betalat bötern och om du inte betalar bötern kommer du stå inför allvarligare konsekvenser. Meddelandet visas på svenska och så här kan en del av den se ut:

Polisen Den Svenska Polisen IT-Sakerhet Din dator är låst – för ett eller flera skäl som anges nedan. Du har brutit mot lagen ‘om upphovsrätt och närsående rättigheter” (Video, Musik, Software) eftersom du har olagligt användat och / eller distribuerat innehåll som skyddat för upphovsrätt och därmed du har brutit mot §l28 Straffrätt Sverige. §128 Straffrätt Sverige föreskriver ett straff från 2 till 500 gånger minimilönen eller fängelse från 2 till s är. Du har tittat eller distribuerat ett pomografiskt innehåll som är förbjudet (Child Porno /Zoofilia och etc). Det är ett brott mot §202 Straffrätt Sverige. § 202 Straffrätt Sverige föreskriver fängelse för en period av 4 till 12 år. Från din dator gjordes en olaglig tillgång till uppgifter eller du …. §208 Straffrätt Sverige föreskriver ett straff till 100.000C eller fängelse för en period av från 4 till 9 år. Eftersom från din dator gjordes olagligt tillträde utan din vetskap, år det möjligt att din datom blev infekterad med skadlig programvara. Det heter också att du bryter mot lagen om “En försummelse att använda en dator.” §210 Straffrätt Sverige föreskriver ett straff från 20006 till 80006. Eftersom från din dator (också om utan din vetskap) gjordes spam – sendning eller andra olagliga verksamheter med mål att göra en vinst, är det möjligt att din dator blev infekterad med skadlig programvara. <….>  

För att göra problemet mer realistiskt, har Polisviruset tillgång till din webcam och visar vad som sker i ditt rum just nu. Det är ingen överraskning att många användare blir rädda och följer alla deras anvisningar för att få slut på eländet. Dessutom vill ingen ha med Polisen att göra, speciellt inte om du är anklagad för något.

Dessvärre kommer problemen fortfarande finnas kvar även när du betalat den så kallade bötern. Eftersom det här meddelandet av Den Svenska Polisen IT-Sakerhet är en bluff. Var uppmärksam på att det enda sättet att betala bötern är via Ukash. Även om det är ett legitimt betalningssystem, skulle ingen officiell institution acceptera sådana betalningar. Det enda rätta sättet att låsa upp din dator är att ta bort Den Svenska Polisen IT-Sakerhet virus från din dator.

Om din dator har mer än ett användarkonto och inte alla andra konton är låsta, scanna hela PCn med anti-sabotageprogram t.ex. spyhunter genom att logga in på det kontot som inte är låst. Ett annat alternativ är att använda Systemåterställning. Om ingen av dessa metoder fungerade, gör följande:

 1. Starta om din dator;
 2. Tryck F8 medan den fortfarande startar om;
 3. Välj mellan felsäkra lägen i följande ordning: felsäkert läge, felsäkert läge med nätverk och felsäkert läge med kommandotolk.

Följ sedan guiderna nedanför:

Om din dator kör i felsäkert läge eller felsäkert läge med nätverk

 1. Starta MSconfig
 2. Inaktivera uppstarts föremål som rundll32, starta vilken applikation som helst från Application Data. Notera att dessa är typiska platser för Polisviruset men några andra kan också användas. 
 3. Starta om ditt system en gång till.
 4. Scanna med https://www.2-viruses.com/downloads/spyhunter-i.exe för att identifiera filer från Polisviruset och ta bort dem.
 5. Här är en video som visar stegen går till:

Om din dator kör i felsäkert läge med kommandotolk

 1. Kör Regedit
 2. Leta efter inlägg från WinLogon. Skriv ner alla filer som den refererar till som inte är explorer.exe eller tomma. Ersätt dem med explorer.exe
 3. Leta efter Den Svenska Polisen IT-Sakerhet Virus filer på registret och ta bort registernycklar som refererar till filerna.
 4. Försök att starta om och scanna med Spyhunter.
 5. Om detta misslyckas, försök återställa systemet med felsäkert läge med kommandotolk (rstrui.exe).

Om inga felsäkra lägen kunde köras

 1. Vissa versioner av Den Svenska Polisen IT-Sakerhet Virus inaktiverar alla felsäkra lägen, men lämnar ett litet mellanrum som du kan använda för att köra anti-sabotageprogram:
 2. Starta om normalt
 3. Start->Kör
 4. Ange: http://2-viruses.com/downloads/spyhunter-i.exe . Om sabotageprogram laddas tryck bara en gång på ALT + TAB och försätt att ange raden. Tryck Enter.
 5. Tryck ALT + TAB och redan R några gånger. Den Svenska Polisen IT-Sakerhet Virus processen borde vara besegrad nu.

Här är en video som redogör detta tillvägagångssätt:
 

Hitman Pro USB skiva

Om inget av de ovanstående metoderna var framgångsrika, ska du försöka scanna din PC med bootbar USB eller DVD skiva. De borde kunna ta bort alla versioner av Den Svenska Polisen IT-Sakerhet Virus, dock kommer det inte fungerar om din hårddisk är krypterad. 

För detta rekommenderar vi Hitman Pro Kickstarter USB.

 1. Ladda ner Hitman Pro på en infekterad PC.
 2. Kör Hitman och be om att skapa Kickstarter USB (alternativ på inledande skärmen).
 3. När USB är klar, starta om den infekterade PCn med ansluten USB och tryck DEL.
 4. Välj USB som främsta bootbara  enhet.
 5. Starta om normalt.
 6. Kör Hitman Pro och https://www.2-viruses.com/downloads/spyhunter-i.exe. En av dessa program borde upptäcka och ta bort sabotageprogram från din PC.

Automatisk Malware verktyg för borttagning

Hämta Spyhunter för Malware upptäckt
(Win)

Notera: Spyhunter försök ger detektion av parasiten som Den Svenska Polisen It Sakerhet Virus och hjälper till dess avlägsnande gratis. begränsad testversion finns tillgänglig, Terms of use, Privacy Policy, Uninstall Instructions,

Hämta Combo Cleaner för Malware upptäckt
(Mac)

Notera: Combo Cleaner försök ger detektion av parasiten som Den Svenska Polisen It Sakerhet Virus och hjälper till dess avlägsnande gratis. begränsad testversion finns tillgänglig,

Manuell borttagning av Den Svenska Polisen IT-Sakerhet virus

Källa: https://www.2-viruses.com/remove-den-svenska-polisen-it-sakerhet-virus

Removal guides in other languages

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *