Företaget UAB ”DIGIMA” förser hemsidan www.2-viruses.com som en tjänst till allmänheten och hemsidans ägare. Hemsidan ges ut ”som den är” utan representationer eller garantier, uttryckligen eller underförstått. 2-viruses.com utger inga representationer eller garantier i relation med denna hemsida, inte heller informationen eller materialet som ges ut på hemsidan.

Företaget UAB ”DIGIMA” är inte ansvariga för, och uttryckligen frånsäger sig allt ansvar för skador av alla slag som orsakas av användning, hänvisning, eller koppling till någon information som finns på hemsidan. Medans informationen på denna hemsida periodvis uppdateras så lämnar inga garantier för att informationen som ges ut är korrekt, komplett eller uppdaterad.

Inget på den här hemsidan utgör, eller skall utgöra någon form av råd.

www.2-viruses.com kommer inte hållas ansvarig (vare sig under avtalsrätt, skadeståndsrätt eller relaterande) i relation till innehållet, användningen av, eller annan förbindelse till hemsidan:

  • för indirekta, speciella eller följdskador; eller
  • för företagsförluster, förlust av avkastning, inkomst, förtjänster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt. Ej heller förlust av företagsrelationer, förlust av rykte, förlust av kundkrets, förluster överlag, förvanskning av information eller data.

Dessa begränsningar av ansvar gäller även om 2-viruses.com blivit uttryckligen informerad om den potentiella förlusten.

Inget av den här hemsidans ansvarsfriskrivning kommer utesluta eller begränsa några garantier implementerade av lag som skulle vara olagliga att utesluta eller begränsa; och inget på den här hemsidans ansvarsfriskrivning kommer utesluta eller begränsa 2-viruses.com ansvar för något av följande:

  • död eller personskada orsakad av 2-viruses.com oaktsamhet;
  • bedrägeri eller bedrägligt beteende av 2-viruses.com; eller
  • handlingar som skulle vara olagliga eller olovliga för 2-viruse.com att utesluta eller begränsa, eller genom försök eller utförande utesluta eller begränsa ansvar.

Genom att använda den här hemsidan så går du med på att uteslutanden och begränsningar av ansvar som innefattas av denna ansvarsfriskrivning är skäliga. Om du inte finner dessa skäliga så får du inte använda hemsidan.

Andra delar

Du accepterad att, som en ansvarsbegränsad enhet, 2-viruses.com har ett intresse att begränsa det personliga ansvaret av sina ägare och medarbetare. Du går med på att inte föra några personliga krav mot 2-viruses ägare eller medarbetare gällande några förluster du eventuellt orsakas i kontakt med den här hemsidan.

Även fast hemsidan www.2-viruses.com eventuellt inkluderar länkar som ger direkt tillgång till andra internetresurser (inkluderat hemsidor), UAB ”DIGIMA” är inte ansvariga för om informationen är korrekt, eller informationen som finns hos dessa hemsidor.

Länkar från www-2-viruses.com till tredjeparters hemsidor utgörs inte som stöd av UAB ”DIGIMA” med tredjeparternas produkter eller tjänster. Hemsidans utseende med reklam, produkter eller tjänsters information utgör inte ett godkännande av UAB ”DIGIMA”, och UAB ”DIGIMA” har inte undersökt påståenden av några annonsörer. Produktinformation baseras enbart på materialet som tillhandahållits av leverantör.

Ogenomförbara bestämmelser

Om någon bestämmelse av hemsidans ansvarsfriskrivning är, eller anses vara ogenomförbara av lag, som inte påverkar verkställigheten i övriga bestämmselser av hemsidans ansvarsfriskrivning.