1. Informationen hos 2-viruses.com är tillgänglig för våra användare helt gratis.
 2. Allt hos 2-viruses.com kan användas för information, utbildning, kommunikation och andra syften. Det kan laddas ned, göras kopior av, skrivas ut för personligt icke-kommersiellt syfte. Du kan inte ta bort referenser till 2-viruses.com, eller hävda att det är din egen information. Detta inkluderar både texter och bilder. Ifall du vill dela, modifiera, sända eller omposta det här innehållet, så kan du inte göra det utan ett skriftligt godkännande. Du kan lägga ut vissa delar av vårat material på din hemsida, under förutsättning att du placerar en länk till originalet på ett sådant sätt att det tydligt hänvisar till 2-viruses.com för det kopierade innehållet.
 3. Om du besöker 2-viruses.com så är du lagligt bunden att förhålla dig till villkoren och andra lagar som gäller den här hemsidan, Internet, och www (World Wide Web). Du bör inte använda den här hemsidan om du inte samtycker med förordningarna eller villkoren av tjänsten.
 4. Informationen på den här hemsidan är till för ett utbildande syfte. Medans vi gör vårat yttersta för att tillhandahålla korrekt information på våran hemsida, så kan vi inte fullständigt garantera att så är fallet i 100% av tillfällena. Misstag händer, virus förändras. Personer som ansvarar för att skapa skadeprogrammen läser sådana här hemsidor med. Av den anledningen, om du använder informationen hos 2-viruses.com så bör du känna till att det är på egen risk.
 5. Vi kan inte hållas ansvariga för några skador som du orsakas via användandet av våran hemsida, inkluderande direkt, olycka, konsekvens, indirekt, eller skadestånd orsakad av användning till eller av hemsidan. Utan att begränsa ovannämnda, allt på hemsidan tillhandahålls till dig ’SOM ÄR’ UTAN NÅGON SOMHELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE, t.ex. om du av misstag tar bort en kritisk systemfil så är det inte vårat fel.
 6. Om du önskar att behålla din privata information som ditt telefonnummer, din E-post eller ditt privata namn, publicera då inte det på våran hemsida. Om du publicerar det här så är informationen vår, och vi har rätten att reproducera, avslöja, sända, eller publicera det någon annanstans. Vi kan använda tips som du har publicerat i vårat arbete, exempelvis om du publicerar instruktioner om hur man inaktiverar en särskild parasit, så kan vi eventuellt testa det och förslå att använda det för liknande parasiter.
 7. Du kan inte använda 2-viruses eller någon annan logotyp vi visar på hemsidan utan vårat samtycke, eller samtycke av respektive ägare.
 8. Vi länkar endast till hemsidor som vi tror är användbara. Dock kan vi inte kontrollera alla dessa hemsidor fullständigt, ännu mindre periodvis. Vi kan inte hållas ansvariga om hemsidan kränker dig, eller är för dig skadlig. Om så är fallet så uppmanar vi dig att rapportera detta till oss i kontaktformuläret.
 9. Vi kan inte hållas ansvariga för några falska, ärekränkande, förtalande, utelämnande, oanständiga innehåll som publiceras på våran hemsida av användarna. Dock uppmanar vi dig att inte publicera sådan information själv, då vi kan via laga myndigheter behöva avslöja din personliga information som t.ex. IP adress, E-post och åtkomsttid.
 10. Programmen som rekommenderas av oss täcks av deras egna användarvillkor, vilket kanske inte är densamma som våra. Vi testar alla program vi rekommenderar, vi kan inte garantera att det alltid lyckas. Bland annat beror det på din dators konfiguration, typ av infektion, och hur du följer instruktionerna. Fullständig redogörelse om program finns här.
 11. Vi övervakar inga länkar till våran hemsida, och därför kan vi inte hållas ansvariga för de påståenden som publiceras på de hemsidorna.
 12. Administratorn av 2-viruses.com förbehåller sig rätten, på eget gottfinnande, redigera, neka publicering eller ta bort all material överlämnad till, eller publicerad av våra användare. Vi kan ta bort länkar, E-post adresser eller annan information från publiceringar som vi anser är skadliga eller onödiga. Vi förbehåller oss rätten att, på eget gottfinnande, neka tillträde till hemsidan eller specifik sida utgiven för allmän gemensam användning.
 13. Dessa användarvillkor och andra tvister som uppstår från eller relaterad till våra tjänster och hemsidan kommer tolkas av och träda i kraft enligt Lettlands lagar. Via ditt användande av, eller ditt publicerande på hemsidan, så bekräftar du avtalet med de nuvaranda villkoren som anges i det här dokumentet, och andra dokument som gäller den här hemsidan.
 14. Överträdelse av dessa användarvillkor kan orsaka upphörande av åtkomst till hemsidan och borttagning av publicerad information och kommentarer.