Hur du genomsöker din dator med Oshi Defender

 

Oshi Defender anses vara ett av de bästa anti-skadeprogrammen som finns ute på marknaden just nu. Användare älskar det efter som det dels är användarvänligt, samt att det har kapaciteten att upptäcka upp till 99% av alla existerande skadeprogram.

Önskar du att lära dig mer om just de specifika egenskaperna av Oshi Defender? Ta då gärna en titt på vår recension om Oshi Defender Anti-Malware.

Genomsök din dator med OSHI Defender Anti-Malware (anti-skadeprogram)

Öppna programmet och starta en genomsökning. Som vi redan nämnt ovan så är OSHI Defender ett väl-utvecklat program, därför behöver du endast öppna programmet och klicka på den stora runda knappen som säger ”Quick Scan”. Se bild nedan.

Vänta tills programmet slutfört genomsökningen. Du kan snabbt se hur OSHI Defender går igenom alla mappar som finns lagrade i datorn, vänta tills den slutfört hela genomsökningen.

Resultat. När genomsökningen är slutförd kommer du får resultatet av den. Programmet kommer visa alla filer som kan vara eventuella hot mot säkerheten av ditt system.

Ta hand om hoten. Nu måste du välja vad du vill göra med de skadliga filerna. Klicka enkelt på alarm-ikonen och välj ta bort (delete), placera i karantän (put to quarantine), ignorera (ignore) eller exkludera (exclude) filen. Du bör aldrig ignorera skadliga filer, så du bör antingen ta bort dessa eller placera dom i karantän om du är osäker på om filen är skadlig.

Hantera filer i karantän. Om du placerar särskilda filer i karantän så komer du kunna se dom igen i karantän-sektionen (quarantine section) i vänstra menyfältet. Dessa kan återställas eller tas bort senare. Detta var hela processen. Genomsökningen är slutförd och allt du behöver göra är att klicka på ”Fix your problems now” för att åtgärda alla felen, på så sätt elimineras virusen permanent.

OSHI Defender inställningar

Det här programmet har en del inställningar som kan ändras beroende på dina personliga behov. Här har du en snabb genomgång av dessa.

Välj språk. Att använda OSHI Defender är behagligt och du kan enkelt välja mellan ett flertal olika språk.

Välj säkerhetsnivå. Som du kan se på bilden nedan så finns det tre olika säkerhetsniver att välja mellan: låg, mellan och hög. Det är helt upp till dig vilket som passar bäst. Vi rekommenderar dig att testa alla nivåerna tills du finner den som passar dina andamål bäst.

Cloud Scanner. OSHI Defender har en så kallad ”Cloud Scanner” som vi definitivt rekommenderar att använda. Den är aktiverad som standard, så du behöver inte utföra ngra ändringar där.

Generella inställningar. Det finns en del generella inställningar som t.ex. automatisk start av programmet vid systemstart m.m. Använd dessa som du själv behagar.